6. Εξάτμιση και Καταστάσεις της Ύλης
October 28, 2021

6. Εξάτμιση και Καταστάσεις της Ύλης

Σε αυτό το μάθημα θα δούμε την ανάπτυξη στρωμάτων αλατιού και τη δυνατότητα να κατοικηθούν.

Συνοπτική Παρουσίαση

Περιγραφή Δραστηριότητας: Κατανοήστε πώς δημιουργούνται οι αλυκές μέσω του μηχανισμού της εξάτμισης.

Για ηλικίες:

10-14

Απαραίτητος εξοπλισμός:

  • Υπολογιστής
  • Προβολέας

Χρόνος μαθήματος:

45 Λεπτά (περιλαμβάνει 2 βίντεο)

Θέματα που καλύπτονται:

  • Χημεία (διαλυτότητα, κορεσμός, σύνθετες δομές)
  • Βιολογία (ζωή σε ακραίες συνθήκες)
  • Αστρονομία (συνθήκες στην επιφάνεια του Άρη)

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές:

  • Θα εξετάζουν με προσοχή το φαινόμενο της εξάτμισης
  • Θα καταλάβουν τις καταστάσεις της ύλης
  • Θα περιγράφουν πώς η αλατότητα και η ξηρότητα επηρεάζουν την κατοικησιμότητα ενός περιβάλλοντος

Κατεβάστε την παρουσίαση

PowerPoint (3 MB)

PDF (2 MB)

Κατεβάστε τον οδηγό των δασκάλων

Word (356 KB)

PDF (252 KB)

Bίντεο

Οδηγός δασκάλων (βίντεο)