2. Μία Σύντομη Ιστορία του Άρη
October 27, 2021

2. Μία Σύντομη Ιστορία του Άρη

Σε αυτό το μάθημα, θα εξετάσουμε την ιστορία του Άρη ώστε να εντοπίσουμε αν ήταν ποτέ ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη ζωή, όπως την ξέρουμε εδώ στη Γη.

Συνοπτική παρουσίαση

Περιγραφή Δραστηριότητας: Ερευνήστε πώς έχει αλλάξει ο Άρης στη διάρκεια της ιστορίας του και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την κατοικησιμότητα του Κόκκινου Πλανήτη.

Για ηλικίες:

10-14

Απαραίτητος εξοπλισμός:

  • Υπολογιστής
  • Προβολέας

Χρόνος μαθήματος:

45 Λεπτά (περιλαμβάνει 1 βίντεο)

Θέματα που καλύπτονται:

  • Χημεία
  • Γεωλογικός χρόνος
  • Βιολογία (Ζωή σε ακραίες συνθήκες)
  • Αστρονομία (Οι συνθήκες στην επιφάνεια του Άρη)

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι μαθητές:

  • Θα καταλάβουν πώς ο Άρης έχει αλλάξει με το χρόνο.
  • Θα υποθέσουν πώς αυτό έχει επηρεάσει την κατοικησιμότητά του.
  • Θα συμπεράνουν ποια περίοδος της ιστορίας του Άρη ήταν πιθανότερο να μπορεί να συντηρήσει ζωή

Κατεβάστε την παρουσίαση

PowerPoint (4 MB)

PDF (1.1 MB)

Κατεβάστε τον οδηγό των δασκάλων

Word (359 KB)

PDF (285 KB)

Bίντεο

Οδηγός δασκάλων (βίντεο)