Prieskum vzdelávacích zdrojov

Prieskum vzdelávacích zdrojov

Tímy pre vzdelávanie a popularizáciu v rámci projektu výskumnej infraštruktúry Europlanet 2024 (RI), pracovná skupina pre popularizáciu spoločnosti Europlanet a sieť Europlanet Early Careers (EPEC) vyvinuli v posledných rokoch množstvo zdrojov pre podporu výučby prírodovedných, technických, inžinierskych, umeleckých a matematických predmetov (STEAM). Okrem toho sme pripravili hotové lekcie planetárnej vedy a astrobiológie a súvisiace praktické aktivity.

Od vás učiteľov, vychovávateľov a odborníkov v oblasti vedy potrebujeme zistiť aké sú vaše skúsenosti a názory na najnovšie zdroje, ktoré sme vytvorili. Veľmi by sme ocenili vašu pomoc pri vyplnení tohto krátkeho dotazníka.

Okrem otázky o tom, čo si myslíte o príklade zdrojov, ktoré sme doteraz vytvorili, nám dotazník má pomôcť lepšie pochopiť, ako vyhľadávate a používate vzdelávacie zdroje a či sa vaše potreby a postupy zmenili od pandémie Covid-19.

Skôr ako začnete vyplňovať tento dotazník, pozrite si na tomto odkaze príklad našich vzdelávacích zdrojov. Prehľad materiálov by nemal trvať dlhšie ako 10 minút a samotný dotazník nie dlhšie ako 3 – 5 minút.

Viac informácií nájdete tu a tu so zoznamom všetkých materiálov, ktoré ponúkame pre vzdelávanie a popularizáciu.

Back to Europlanet Outreach and Education