7. Το pH του Άρη

7. Το pH του Άρη

Σε αυτό το μάθημα θα δούμε το pH ορισμένων περιβαλλόντων του Άρη και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την πιθανή του κατοικησιμότητα..

Συνοπτική Παρουσίαση

Περιγραφή Δραστηριότητας: CΚατανοήστε πώς το pH του Άρη μπορεί να επηρεάσει την κατοικησιμότητα του Κόκκινου Πλανήτη.

Για ηλικίες:

10-14

Απαραίτητος εξοπλισμός:

 • Υπολογιστής
 • Προβολέας

Χρόνος μαθήματος:

45 Λεπτά (περιλαμβάνει 1 βίντεο)

Θέματα που καλύπτονται:

 • Χημεία (pH)
 • Βιολογία (Ζωή σε ακραίες συνθήκες)
 • Αστρονομία (Συνθήκες στην επιφάνεια του Άρη

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι μαθητές: 

 • Θα κατανοήσουν την κλίμακα pH.
 • Θα περιγράψουν πώς παράγοντες στον Άρη μπορούν να επηρεάσουν το pH.
 • Θα συζητήσουν πώς το pH επηρεάζει την κατοικησιμότητα.

Κατεβάστε την παρουσίαση

PowerPoint (4 MB)

PDF (2 MB)

Κατεβάστε τον οδηγό των δασκάλων

Word (360 KB)

PDF (269 KB)

Bίντεο

Οδηγός δασκάλων (βίντεο)

6. Εξάτμιση και Καταστάσεις της Ύλης

6. Εξάτμιση και Καταστάσεις της Ύλης

Σε αυτό το μάθημα θα δούμε την ανάπτυξη στρωμάτων αλατιού και τη δυνατότητα να κατοικηθούν.

Συνοπτική Παρουσίαση

Περιγραφή Δραστηριότητας: Κατανοήστε πώς δημιουργούνται οι αλυκές μέσω του μηχανισμού της εξάτμισης.

Για ηλικίες:

10-14

Απαραίτητος εξοπλισμός:

 • Υπολογιστής
 • Προβολέας

Χρόνος μαθήματος:

45 Λεπτά (περιλαμβάνει 2 βίντεο)

Θέματα που καλύπτονται:

 • Χημεία (διαλυτότητα, κορεσμός, σύνθετες δομές)
 • Βιολογία (ζωή σε ακραίες συνθήκες)
 • Αστρονομία (συνθήκες στην επιφάνεια του Άρη)

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές:

 • Θα εξετάζουν με προσοχή το φαινόμενο της εξάτμισης
 • Θα καταλάβουν τις καταστάσεις της ύλης
 • Θα περιγράφουν πώς η αλατότητα και η ξηρότητα επηρεάζουν την κατοικησιμότητα ενός περιβάλλοντος

Κατεβάστε την παρουσίαση

PowerPoint (3 MB)

PDF (2 MB)

Κατεβάστε τον οδηγό των δασκάλων

Word (356 KB)

PDF (252 KB)

Bίντεο

Οδηγός δασκάλων (βίντεο)

5. Άλμη στον Άρη

Άλμη στον Άρη

Σε αυτό το μάθημα θα μελετήσουμε πώς τα κορεσμένα διαλύματα άλμης επηρεάζουν την κατοικησιμότητα του Άρη.

Συνοπτική παρουσίαση

Plan de l’activité : Comprendre les solutions salines sursaturées et comment elles peuvent affecter l’habitabilité d’un autre corps planétaire.

Για ηλικίες:

10-14

Απαραίτητος εξοπλισμός:

 • Υπολογιστής
 • Προβολέας

Χρόνος μαθήματος:

45 Λεπτά (περιλαμβάνει 1 βίντεο)

Θέματα που καλύπτονται:

 • Γεωλογία
 • Χημεία
 • Βιολογία (ζωή σε ακραίες συνθήκες)
 • Αστρονομία (Οι συνθήκες στην επιφάνεια του Άρη)

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι μαθητές:

 • Θα καταλάβουν πώς λειτουργεί η κρυστάλλωση.
 • Θα μπορούν να εξηγήσουν πώς φτιάχνονται τα κορεσμένα και τα υπέρκορα διαλύματα.
 • Θα μπορούν να καταλάβουν πώς τα κορεσμένα διαλύματα αλάτων επηρεάζουν την κατοικησιμότητα.

Κατεβάστε την παρουσίαση

PowerPoint (3 MB)

PDF (2 MB)

Κατεβάστε τον οδηγό των δασκάλων

Word (355 KB)

PDF (246 KB)

Bίντεο

Οδηγός δασκάλων (βίντεο)

4. Αρειανή Χημεία

4. Αρειανή Χημεία

Σε αυτό το μάθημα θα δούμε τη χημεία του Άρη, και πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει την πιθανή του κατοικησιμότητα.

Συνοπτική Παρουσίαση

Περιγραφή Δραστηριότητας: Κατανόηση του πώς η χημεία του αρειανού εδάφους μπορεί να επηρεάσει την κατοικησιμότητα του Κόκκινου Πλανήτη. Εμπεριέχει μία πιο στενή ματιά στον τρόπο με τον οποίο η θερμοκρασία και η αλατότητα μπορούν να επηρεάσουν τη χημεία του Άρη.

Για ηλικίες:

10-14

Απαραίτητος εξοπλισμός:

 • Υπολογιστής
 • Προβολέας

Χρόνος μαθήματος:

45 Λεπτά (περιλαμβάνει 2 βίντεο)

Θέματα που καλύπτονται:

 • Χημεία (διαλυτότητα, κορεσμός, σύνθετες δομές)
 • Βιολογία (ζωή σε ακραίες συνθήκες)
 • Αστρονομία (συνθήκες στην επιφάνεια του Άρη)

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι μαθητές: 

 • Θα καταλάβουν τι επίπτωση έχει η θερμοκρασία στη χημεία του Άρη.
 • Θα μπορούν να εξηγήσουν πώς η αλατότητα επηρεάζει τα σημεία τήξης.
 • Θα κατανοήσουν πώς τα παραπάνω επηρεάζουν την κατοικησιμότητα.

Κατεβάστε την παρουσίαση

PowerPoint (3 MB)

PDF (1 MB)

Κατεβάστε τον οδηγό των δασκάλων

Word (212 KB)

PDF (246 KB)

Bίντεο

Οδηγός δασκάλων (βίντεο)

3. Ηφαίστεια στον Άρη

3. Ηφαίστεια στον Άρη

Σε αυτό το μάθημα θα δούμε τα ηφαίστεια στον Άρη και πώς αυτά μπορεί να έχουν συνεισφέρει στην κατοικησιμότητα του Κόκκινου Πλανήτη στη διάρκεια της ιστορίας του.

Συνοπτική παρουσίαση

Περιγραφή Δραστηριότητας: Κατανόηση του σχηματισμού των ηφαιστείων, στη Γη και στον Άρη, και πώς αυτά μπορεί να έχουν επηρεάσει την κατοικησιμότητα του Άρη στο παρελθόν.

Για ηλικίες:

10-14

Απαραίτητος εξοπλισμός:

 • Υπολογιστής
 • Προβολέας

Χρόνος μαθήματος:

45 Λεπτά (περιλαμβάνει 2 βίντεο)

Θέματα που καλύπτονται:

 • Γεωλογία
 • Βιολογία (Ζωή σε ακραίες συνθήκες)
 • Αστρονομία (Συνθήκες στην επιφάνεια του Άρη)

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι μαθητές:

 • Θα κατανοήσουν πώς σχηματίζονται τα ηφαίστεια.
 • Θα μπορούν να εξηγήσουν τι είναι η μεταφορά θερμότητας και γιατί συμβαίνει μέσα σε ένα ηφαίστειο.
 • Να προσδιορίσουν, με βάση τη λογική, την πιθανότητα να είναι κατοικήσιμες οι περιοχές ηφαιστείων.

Κατεβάστε την παρουσίαση

PowerPoint (7 MB)

PDF (2 MB)

Κατεβάστε τον οδηγό των δασκάλων

Word (211 KB)

PDF (240 KB)

Bίντεο

Οδηγός δασκάλων (βίντεο)

2. Μία Σύντομη Ιστορία του Άρη

2. Μία Σύντομη Ιστορία του Άρη

Σε αυτό το μάθημα, θα εξετάσουμε την ιστορία του Άρη ώστε να εντοπίσουμε αν ήταν ποτέ ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη ζωή, όπως την ξέρουμε εδώ στη Γη.

Συνοπτική παρουσίαση

Περιγραφή Δραστηριότητας: Ερευνήστε πώς έχει αλλάξει ο Άρης στη διάρκεια της ιστορίας του και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την κατοικησιμότητα του Κόκκινου Πλανήτη.

Για ηλικίες:

10-14

Απαραίτητος εξοπλισμός:

 • Υπολογιστής
 • Προβολέας

Χρόνος μαθήματος:

45 Λεπτά (περιλαμβάνει 1 βίντεο)

Θέματα που καλύπτονται:

 • Χημεία
 • Γεωλογικός χρόνος
 • Βιολογία (Ζωή σε ακραίες συνθήκες)
 • Αστρονομία (Οι συνθήκες στην επιφάνεια του Άρη)

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι μαθητές:

 • Θα καταλάβουν πώς ο Άρης έχει αλλάξει με το χρόνο.
 • Θα υποθέσουν πώς αυτό έχει επηρεάσει την κατοικησιμότητά του.
 • Θα συμπεράνουν ποια περίοδος της ιστορίας του Άρη ήταν πιθανότερο να μπορεί να συντηρήσει ζωή

Κατεβάστε την παρουσίαση

PowerPoint (4 MB)

PDF (1.1 MB)

Κατεβάστε τον οδηγό των δασκάλων

Word (359 KB)

PDF (285 KB)

Bίντεο

Οδηγός δασκάλων (βίντεο)

1. Ακραιόφιλοι Οργανισμοί & Ακραία Περιβάλλοντα

1. Ακραιόφιλοι Οργανισμοί & Ακραία Περιβάλλοντα

Μια εισαγωγή στη ζωή σε ακραία περιβάλλοντα, εξερευνώντας τα είδη παραγόντων καταπόνησης (stress) που μπορεί να βρούμε στον Άρη και πώς οι οργανισμοί μπορούν να προσαρμοστούν για να επιβιώσουν.

Συνοπτική Παρουσίαση

Για ηλικίες:

10-14

Απαραίτητος εξοπλισμός:

 • Υπολογιστής
 • Προβολέας

Χρόνος μαθήματος:

45 Λεπτά (περιλαμβάνει 2 βίντεο)

Θέματα που καλύπτονται:

 • Βιολογία (Ζωή σε ακραίες συνθήκες)
 • Αστρονομία (Συνθήκες στην επιφάνεια του Άρη)

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι μαθητές:

 • Θα καταλάβουν ότι τα κύτταρα μπορούν να προσαρμοστούν σε ακραία περιβάλλοντα.
 • Θα μπορούν να εξηγήσουν τη λειτουργία της κυτταρικής μεμβράνης.
 • Θα αξιολογήσουν πώς οι παράγοντες καταπόνησης στον Άρη μπορούν να επηρεάσουν την κατοικησιμότητά του.

Κατεβάστε την παρουσίαση

PowerPoint (4 MB)

PDF (1 MB)

Κατεβάστε τον οδηγό των δασκάλων

Word (201 KB)

PDF (227 KB)

Bίντεο

Οδηγός δασκάλων (βίντεο)